Reddet fra spring på Vejle Fjord Broen

Helbredt i toget