Hvem er Jesus Kristus?

…og hvordan accepterer jeg Ham som min ENESTE frelser?

Provokerende men, enkelt….
Hvis du dør i dag, kommer du så i himmelen?

Jesus Kristus er Guds eneste søn. Han er ganske enkelt den ENESTE vej til himmelen! Er du med på den vej?

Jesus ønsker ikke at tvinge et fællesskab igennem med dig. Han ønsker af hjertet et venskab for livet med DIG, og forsøger at række ud til dig, men det er 100% dit valg, om du ønsker at have fælles- skab med Ham eller ej. Jesus elsker dig, men vil ikke tvinge dig til at elske sig – alligevel døde Han på korset for din skyld! Det ultimative offer!

Jesus ønsker endda at tilgive dig for ALT det, du har gjort forkert igennem livet, som du inderligt fortryder, du har gjort eller sagt. Blot bekend det overfor Ham og bed ham komme ind i dit liv. Jesus ønsker nemlig at give dig frihed. Alle de negative ord, du måske har fået hældt ind over dit liv, og alle de sår og ar du har fået på “sjælen”, vil han tage væk fra dig. Hvis du vælger Ham, vil Han vil give dig følelsen af at være elsket – for Jesus elsker DIG virkelig, hvis bare dom omvender dig fra alt synd og lever med Ham som en ven!

Bare husk, at Jesus ikke vil tvinge sig vej til dit hjerte, og derfor kommer Han ikke af sig selv – valget er dit, for et venskab i tvang, er ikke et sandt venskab!

Husk! Det er ikke barnedåb og konfirmation, der giver evigt liv i himmelen, men at du af hjertet inviterer Jesus ind, som en livsledsager i dit liv.

Hvad skal jeg egentlig bruge Jesus til i dag..?

Giv Jesus en chance!

Sådan får du del i Guds rige

 • 1. Omvend dig

  – altså erkend dine synder og vend om til et liv med Jesus Kristus.

  Du kan evt. højt bede en bøn til Jesus, hvor du af HJERTET mener, hvad du siger. Det kunne f.eks. være:

  Jesus… Jeg vil vende om fra mit gamle liv og tro på dig.
  Tilgiv mig for alt, hvad jeg har gjort forkert. Tilgiv de gange, jeg har misbrugt dit hellige navn. Jesus, jeg lægger også alle dem frem, der har gjort mig ondt – og dem tilgiver jeg i dit navn! Jeg tilgiver også mig selv…!
  Jesus, jeg tror på dig! Jeg tror på, at du er Guds eneste søn. At du døde for min skyld, og at du på opstod fra de døde for at give mig et evigt liv i himmlen, når jeg bekender dig som min eneste herre og frelser.
  Jesus, tak at du elsker mig – jeg ønsker at tage imod din kærlighed – kom ind i mit hjerte – kom med din Helligånd og fyld mit tomrum, herre. Lad mig mærke din nærhed, Jesus.
  Amen!

  Bønnen i sig selv, er IKKE nok. Omvendelsen fra det gamle liv til Kristus, der er det vigtige… Som Paulus beskriver det:

  Efeserne 4,17-32 – Lev det nye liv

  På Herrens vegne siger jeg: I må ikke længere leve som de gudløse, der ikke har noget mål i livet. På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidenhed om Gud og deres afvisende holdning er de fremmedgjorte over for det liv, Gud gerne vil give dem. Det rager dem en papand, hvad der er Guds vilje, og i deres egoisme har de kastet sig ud i en umoralsk livsstil. Sådan må I ikke leve. I er blevet undervist om Kristus, og I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen. I stedet skal I fornyes i tanker og sind.
  I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden.
  Læg al løgn til side og tal sandhed til hinanden. Vi er jo lemmer på det samme legeme.
  Bliver I oprørte over noget, da synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og lad ikke Djævelen få fodfæste i jeres liv.
  De, som plejer at stjæle, skal holde op med det og i stedet bruge hænderne til noget godt, så de har noget at give af til dem, der har brug for hjælp.
  Undgå sårende ord. Sig hellere noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til.
  Gør ikke Helligånden bedrøvet. Gud har jo beseglet jer med sin Ånd og dermed bekræftet, at I hører ham til og vil få del i den endelige befrielse.
  Afhold jer fra enhver form for bitterhed, hidsighed, vredesudbrud, skænderier og hånlige ord, ja alt, hvad der er ondt.
  Vær venlige og barmhjertige over for hinanden. Tilgiv hinanden, ligesom Gud tilgav jer på grund af Kristus.
 • 2. Bliv døbt med vand

  Bibelen beskriver, at “Den som tror OG bliver døbt, bliver frelst” (Markus 16, 16).

  Ordet “dåb” (baptizō) betyder FULD NEDDYKKELSE. Ordet “baptizō” (βαπτίζω) betyder…: “at neddykke; sænke ned; at vaske; at gøre rent med vand; at bade.”

  I Bibelen bliver dåben i vand brugt som handling for at “begrave” det gamle liv med synd, hvorefter man “opstår” man til et nyt liv med Kristus. Dåben handler altså om at leve et nyt liv, hvor Jesus er Herre i ens liv. Det er altså ikke længere dig, der lever, men Jesus, der lever i dig. Dåben er kraftfuld og vasker vores synder bort, samtidig med, at du over for magter og myndigheder bekender dig til Jesus. Dåben er vigtig og sætter sammen med troen fri!

  …er det kun voksne, der kan blive døbt? Nej – det kan alle, der er gamle nok til at have en personlig tro på Jesus Kristus.

  I dag er vi så “bange” for dåben, men dengang, under Bibelens tid, var det noget man gjorde, så snart man kom til tro og ville overgive sig til Jesus – også fordi dåben ikke kun er symboslk, men bryder åndeligt med det gamle liv og de gamle bindinger.
  Læser vi f.eks. i Apostlenes Gerninger 22,15-16 kan vi læse, hvordan Ananias siger til Paulus:

  “…for du skal fortælle hele verden alt, hvad du har set og hørt. Hvad er der nu mere at vente på? Rejs dig op, lad dig døbe og få dine synder renset bort ved at bede om Herrens tilgivelse.”

  …og herefter starter Paulus’ store tjeneste. Selv Jesus blev døbt i vand og med Helligånd, inden hans tjeneste startede.

  Læs også i Kolossenserne 2,12-14 om “begravelsen”, i dåben (det står også flere andre steder i Bibelen).

  I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Engang var I åndeligt talt døde og levede i synd og umoralitet, men Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser, og anklageskriftet imod os, som byggede på Toraens krav, tilintetgjorde han ved at fastgøre det til korset.

  Så kort og godt: Dåben skal være baseret på din egen tro – og dåben skal være at begrave dit GAMLE liv, for at opstå til et nyt liv med Kristus.
  Hvad betyder det nye liv så…? Læs her fra Du lever et nyt liv – Kolossenserne 3,1-10:
  Nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg vægt på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske. Jeres gamle liv er forbi, og jeres kommende liv ligger gemt hos Gud, hvor Kristus er.
  Når Kristus bliver åbenbaret i sin herlighed, vil jeres kommende liv blive synligt, og I vil opnå den samme herlighed som Kristus har. Alt det i jeres gamle liv, som hører denne verden til, skal I derfor overgive til døden: seksuel synd, urene tanker, skammelige lidenskaber og ondt begær, samt pengegriskhed, som er en form for afgudsdyrkelse. Gud vil straffe de ulydige mennesker, der lever sådan. I levede også engang i ulydighed mod Gud, men nu skal I lægge al den slags fra jer. Undgå vredesudbrud, hidsighed, sjofelheder, samt ondskabsfulde og hånlige ord.
  Lyv ikke for hinanden. I har jo aflagt den gamle livsstil med alle dens onde gerninger, og I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere.
  Så hvis du er barnedøbt …hvad var mon det “gamle liv”, du begravede i dåben? Og valgte du selv dengang, at leve med/som Kristus? Og blev du “Fuldt neddykket” ?
  En lidt provokerende historie:
  En rig gårdmand, der var aktiv indenfor en kirke, hvor de praktiserede barnedåb, havde en staldknægt, som gik ind for “de troendes dåb”. Bølgerne gik ofte højt, når de samtalede om dåbens udførelse og billede på begravelsen og opstandelsen med Kristus. Ud over dette kom de meget godt ud af det med hinanden, og den rige gårdmand var glad for sin staldknægt.
  En dag døde gårdmandens bedste hest, og han sørgede i mange dage. Den rige gårdmand bad sin staldknægt om at begrave hesten, hvilket staldknægten gik i gang med. Tre dage gik, og gårdmanden var en tur på møddingen. Her så (og lugtede) han til sin rædsel, at hesten lå frit oven på møddingen. Han råbte på staldknægten af sine lungers fulde kraft, og gav ham en overhaling, som passede sig til en sådan lejlighed.
  Da han havde raset færdig fik staldknægten lov til at forklare sig. Han sagde: “Du ved, hvor stor respekt, jeg altid har haft for dig, og at jeg altid prøver at gøre, hvad du beder mig om, så godt jeg evner”. Det måtte gårdejeren give ham ret i. “Jamen” sagde staldknægten “Jeg har blot begravet hesten efter dine idealer. Jeg lagde den her og puttede tre skovlfulde jord på dens hoved. Det er jo hvad du kalder en rigtig begravelse”.
 • 3. Bliv døbt med Helligånden

  Bliv flydt med Helligånden i dit liv. Helligånden giver dig bla. kraft til at leve dit nye liv med Jesus uden synd, men Helligånden giver dig bla. også tungetale, som er et “hemmeligt” sprog mellem dig og Gud.
  Hvis du læser i Apostlenes Gerninger 19, vil du læse, at de troende fik del i Helligånden (Guds ånd), ved at en anden discipel bad for dem.
  Der traf han en flok disciple og spurgte dem: »Dengang I kom til tro, fik I da Helligånden?« »Vi har ikke engang hørt, at der findes en hellig Ånd,« svarede de.
  »Hvilken dåb blev I da døbt med?« spurgte han. »Johannes Døbers dåb,« svarede de.
  »Johannes døbte dem, der havde taget afstand fra deres synd, og han sagde til folk, at de skulle tro på én, som kom bagefter ham, det vil sige Jesus.« Så snart de hørte det, lod de sig døbe til at tilhøre Herren Jesus.Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede.
 • 4. Lev som Jesu discipel.

  Romerne 6,5 siger: “Vi blev ét med Jesus i dåben. Da vi altså er ét med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være ét med ham i et liv, der ligner hans.”
  – så en tro, der ikke er aktiv med et bønsliv til Gud og med forkyndelse til andre – altså at forsøge at ligne Jesus, er en tom tro.
  Jakob 2, 14-26
  Hvad får du ud af at have en tro, som du ikke giver udtryk for i handling? Den slags tro giver dig ikke adgang til det evige liv. Hvis du har venner, der mangler både tøj og mad, og du siger til dem: »Husk nu at tage noget varmt tøj på og sørg for at få noget at spise! Farvel, og Gud velsigne jer!«, men du giver dem hverken mad eller tøj, hvad hjælper det så?
  Hvis troen står alene uden at give sig udtryk i handling, er troen død. Måske vil du indvende: »Nogle tror, andre handler!« Hertil vil jeg svare: »Jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den?« Tror du virkelig, det er tilstrækkeligt bare at have en trosbekendelse, der siger: »Jeg tror på én, sand Gud.«? Det er godt, at du tror på den ene, sande Gud! Det gør de onde ånder også, men de ryster alligevel af skræk for dommens dag.
  Tænk dig om! Skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs? Tænk på vores forfar Abraham. Var det ikke, fordi han handlede i lydighed, at han opnåede Guds anerkendelse? Han var jo villig til endog at ofre sin søn, Isak, på alteret. Kan du ikke se, at der var et samspil mellem hans tro og hans lydighed? Hans tro blev først til sand tro ved at han handlede på den. Det er derfor, Skriften siger, at Gud accepterede ham på grund af hans tro. Ja, han blev kaldt for »Guds ven«. Deraf kan du se, at man får del i frelsen gennem lydighedshandlinger, og ikke gennem »tro« alene.
  Selv den prostituerede Rahab er et eksempel på tro, der viste sig i handling. Reddede hun ikke livet på grund af, hvad hun gjorde? Hun nøjedes ikke med kun at »tro«, men hun handlede ved at skjule de israelitiske udsendinge og hjælpe dem med at slippe bort ad en anden vej. Ligesom kroppen dør, når åndedrættet hører op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling.

Se filmen på 12 forskellige sprog

Her kan du se filmen om Jesus på dit eget sprog… Vælg imellem 12 forskellige sprog og DEL fimene med venner og familie, så vi kan få evangeliet ud til så mange mennesker, som muligt.

Se her lidt “faktuel” info om den historiske person, Jesus Kristus.

Hvad sker der med vores ånd, sjæl og krop, når vi bliver kristne? Hvordan påvirker Helligånden os?