Fra fordømmelse til…

Sikke en weekend på helsemessen i Vejle. Hvor får man mange gode snakke med mennesker, og hvor er det fedt når man oplever at få ord fra Gud direkte ind i menneskers liv. Det forvandler nemlig!

Vi oplevede gang på gang, hvordan mennesker i den grad var afvisende for at høre om Jesus Kristus fra Bibelen, og enkelte var næsten ubehagelige… men hvis man så alligevel efter lidt snak fik lov til at velsigne dem med Guds fred, vendte de 180 grader rundt. For ofte når man velsigner mennesker og oplever at Han giver kundskabsord og andet godt ind i folks liv, så ændre de sig fra at være afvisende til at gi et kæmpe kram inden de går.

Når man snakker med folk om tro og om Himmel og helvede, oplever mange mennesker sig faktisk fordømt… Men i bund og grund er det fordi de ikke aner, hvad det går ud på…. For Jesus kom faktisk for at FRELSE verden – for at tale til hjerterne – for at gøre os til hele mennesker – for at tage vores sygdom, vores skyld og skam… Jesus kom IKKE for at dømme os… for det klarede vi mennesker nemlig helt af os selv. Dengang Adam og Eva i sin tid gjorde oprør mod Gud, lagde de og deres efterfølgende generationer sig under Guds dom… til trods for at de vidste der var en kæmpe konsekvens INDEN de brød loven om at spise af kundskabens træ. Alligevel ønskede/ønsker Gud at FRELSE alle….!!
Gud ønsker ikke at dømme – han ønsker at redde os / frelse os fra den dom vi kom ind under pga Adam og Eva. Men for at vi kan frelses, er det nødvendigt, vi hver især helhjertet tager imod Jesus, bliver døbt med Helligånden samt at vi omvender os fra al det, der i Guds øjne er urent (synd).

I gammel tid (helt tilbage til Det Gamle Testamente) skulle man vaske sig / bade (hele kroppe), hver gang man havde rørt ved noget urent for at vaske det urene af. Det bad, der dengang vaskede det urene af, er forgængeren til dåb. Men ikke nok med det; dåben er faktisk også en åndelig manifestation på at vælge hellighed til – at vaske synden af – at begrave det gamle liv og at opstå til et nyt liv uden synd, hvor Jesus er herre. Det er også en åndelig manifestation, hvor man i en aktiv handling vælger at underlægge sig Jesus Kristus…. Og ikke nok med at vandet i dåben vasker synden væk, men vi læser i Galaterne 3, 26-27, at vi igennem dåben bliver iklædt Kristus… Så det må vel også betyde, at alle steder på kroppen, hvor vandet har vasket os ren fra synd og fra det gamle liv, bliver vi iklædt Jesus Kristus, ligesom var det en anden Spiderman-full-body-dragt – bare med Guds kraft og beskyttelse. Dåben er altså en ekstrem vigtig handling i at omvende sig FRA synd TIL Jesus.

Tænk sig, at vi på den måde ikke længere bliver dømt med alle vores fejl og mangler, men når vi aktivt vælger Jesus til, kan vi blive FRELST fra den dom, der fører til helvede, den dag vi dør. 😃

Gud ønsker virkelig IKKE at dømme nogen som helst….! Jeg tror han græder for hver eneste sjæl, der går fortabt. Gud vil aldrig PRESSE et fællesskab igennem med dig. Det skal være frivilligt… Og tilvælger du ikke Jesus som eneste herre i dit liv her på jorden, er han heller ikke tilvalgt, den dag du dør… Og så er det ikke Gud, der dømmer, men dig selv, der fravælger…. Præcis ligesom du selv vælger, om du vil køre for stærkt eller ej, selvom du ved, det kan få alvorlige konsekvenser.

På helsemessen så vi, hvordan folk gik fra at føle sig fordømte, til at føle sig taknemmelige… De blevet præsenteret for valget, så de SELV kunne tage beslutningen…

Når Gud ikke dømmer, men frelser, skal vi som kristne heller ikke dømme, men oplyse om Guds sandhed, så folk SELV kan vælge til eller fra…. Og ja, det KAN føles fordømmende at lytte til, hvis man ikke forstår, hvad konsekvensen er. Men så søg selv Jesus for svar – og læs i Guds eget ord og ikke i menneskelige fortolkninger…

6. marts 2018
Andreas Slot-Henriksen