Kvinder i tjeneste for Gud

…hvad siger Bibelen egentlig?