Føler du dig bundet? Ingen fred eller glæde..?

Hvad er så nøglerne til freden…?