Hvad er Mindfulnes? …og hvad bygger det på?

„Lære at bære lidelse.“
Citat af Lone Overby Fjorback, psykiater og ph.d. i Mindfulness.

Mindfulness er at forholde sig positivt til de fænomener, følelser og omgivelser ens krop møder. Det er en form for “behandling”, der stammer fra religionen buddhisme, og har fundet vej til bla. Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress – deraf også begrebet MBSR (Mindfulness-Baseret Stress Reduktion).

Mindfulness har rødder i yoga og i gamle meditationstraditioner, hvor man vil øge positive kvaliteter som øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. Det er en træning af sindet, hvor man opøver fuld opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser – evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu.

Man siger, at ved Mindfulness opleves følelser og tanker som de objektivt er; man forholder sig ikke til dem, idet bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for at kunne forholde sig til, hvad der måtte opstå i nuet. Derved opøver man en evne til at agere i stedet for at reagere.

Effektiv Mindfulness trænes i dag ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser. Et anker i det, er endvidere “det rensende åndedræt”, hvorfor mindfulness ofte kombineres med “meditationsmusik” og åndedrætsteknikker for at opnå optimal udbytte.

Et “forenklet” eksempel på Mindfulness kunne være følgende: Du er stresset og har fået hovedpine i tilgift. Normalt vil man være træt af det, og regnestykket vil se således ud: Stress + Hovedpine + irritation + anspændthed + negative følelser og kort lunte = endelig negativ oplevelse. For at ændre den “endelig negativ oplevelse” til noget andet, sætter Mindfulness nu “bøtten på hovedet” og du skal nu fokusere på fornemmelsen af stress og på fornemmelsen i hovedet… udforsk hvad du føler og mærker med oprigtig nysgerrighed. Sig derefter mentalt: “Kære stress og kære hovedpine, jeg elsker jer. Tak fordi I er her”. …denne “erkendelse” vil ændre måden at håndtere det hele på, da psyken og sindet ikke længere vil tage stress og hovedpine som nær så negative faktorer, som tidligere.

Ved kroniske smerter skal der ofte arbejdes med kærlighed og taknemmelighed et stykke tid for at få vendt det hele… Og hvis du bliver utålmodig undervej, så gør det samme med utålmodigheden, hvilket i sidste ende vil give en emotionel frihed og indre ro.

Spørgsmål: Forsvinder ens smerte altid?
Svar: Hvilken forskel gør det når man har lært at elske den?

Denne teknik er essensen af Mindfulness – at du lærer at rumme og at være i nuet med alt det, der er i dit liv af “kaos”.

Et andet “element” i Mindfulness er “Mind walking” eller “Mindfull walking”. Her bruger man aktivt mindfulness når man f.eks. går en tur. Man fokuserer på bevidsthedsmæssig nærvær i og af kroppen samtidig med at du kombinerer dine skridt med åndedrætsøvelser. Fx. træk vejret ind ved første skridt – pust ud når du er ved 3. trin – vent to trin og gentag – samtidig med at du lærer at elske din frustration, din smerte eller dit manglende overskud.

Problemet er bare, at alt dét er totalt stik imod Bibelen… For det første er Buddhisme, som Mindfulness bygger på, direkte forkert. Endvidere skal vi jf. Bibelen bestemt ikke lære at elske negative følelser og kropsfornemmelser såsom smerte, frygt, jalousi, vrede, tristhed, skam, sorg, depression, misundelse, hidsighed og stress.

2. Timoteus 1:7 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.

…men i Mindfulness skal man lære at elske frygten og modløsheden – i stedet for at forvise den.

Jesus siger i Johannesevangeliet 10:10 om Djævlen, at : “Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg er kommet, for at de skal have liv, ja overflod af liv.” Alt hvad der ødelægger os, er jo netop frygt og negative ting som smerte, jalousi, vrede, tristhed, skam, sorg, depression, misundelse, hidsighed og stress. Kigger man fx. på jalousi, vrede, misundelse og hidsighed er faktisk, jf. Bibelen, direkte synd, som Jesus forbyder…. og endvidere Jesus tog faktisk al sygdom/smerte, skyld og skam på korset, da Han døde for vores skyld – hvorfor skal vi så beholde det og lære at elske det? Hvorfor ikke i stedet lægge til over til korset og lade Jesus bære det for os?

1. Peters brev 5:7
Kast alle jeres bekymringer på ham (Jesus), for han har omsorg for jer.

… det er en direkte modsætning mellem Mindfulness og Bibelen i forhold til, hvad det betyder selv at bære og endda at elske det, der tynger.

Esajas 53 :3-8 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Han (Jesus) blev hadet og forkastet, hans liv var fuldt af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi, vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf. Men det var vores sygdomme han tog på sig, vores lidelser han bar. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi var som får, der var faret vild, vi gik hver vores egen vej. Men Herren lod ham bære den straf, som vi skulle have haft.
Han blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der føres til slagtning, som et får, der lader sig klippe uden at klynke. Han blev ydmyget, dømt og ført bort. Efterkommere har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Han tog straffen for folkets skyld.

 

14. juli 2018
Andreas Slot-Henriksen

Mangler du information om et bestemt emne, så skriv et søgeord herunder… Måske kan du være heldig og finde noget relevant…

Categories

Vil du vide mere om Jesus..?

Se serien “Hvordan bliver jeg Kristen”, som tager dig igennem de mest fundamentale ting om, hvad det vil sige at være en Kristen – altså at være “efterfølger af Jesus Kristus”.

Birte og Andreas Slot-Henriksen underviser her om den okkulte “New Age verden” og beskriver endvidere, hvordan Yoga hænger uløseligt sammen med det okkulte.

Frimurer... og samtidig følge Jesus..?