Er vi alle kaldet til at være Jesus’ disciple og udføre mirakler?

– eller skal vi holde os fra det overnaturlige?