Hvad er Clairvoyance?

– og kan man som kristen opsøge en clairvoyant?

Titlen ”Clairvoyance” kommer fra de to franske ord ”clair” (klar) og ”voir” (at se) – altså at se klart, eller nærmere oversat til ”klarsyn”. Det er ”evnen” til at se ind i det åndelige – og til at kunne se ind i fremtiden.

I gamle dage, kaldte man ofte clairvoyante mennesker for ”klog kone”, ”heks”, ”spåkone”, ”sandsigerske” eller ”åndemaner”. Men det store spørgsmål er: Hvor får den clairvoyante sin ”visdom” eller sin ”spådom” fra? Er det bare ”fantasi” eller er det reelt fra ånder, engle eller fra de afdøde selv?

Hvis du spørger en clairvoyant, vil de hævde, at de kommunikerer direkte med afdøde eller med engle og/eller med gode energier i universet. Mange clairvoyanter har i deres egen terminologi deres helt egne personlige åndelige hjælpere og/eller skytsengle, som hjælper dem.

Men hvad siger Bibelen egentlig om de her ting? …for i Bibelen ser man jo også en del ”profeter”, som kan se ind i fremtiden. Et enkelt eksempel er Esajas, som ca. 720 år før Jesus kom, profeterede om det (spået ind i fremtiden). Det kan du læse i Esajas’ bog kapitel 53. Men hvad er det, der sker her?  Er det bare en ”tilfældig hjælper” fra universet eller en spådomsånd, der pludselige taler igennem Esajas? Nej…! Læser vi i Apostlenes Gerninger 28,25b, står der »Helligånden havde ret, da han gennem profeten Esajas sagde til jeres forfædre:..” Altså er det her Helligånden, der taler igennem Esajas: Guds egen ånd.

…og det er meget pudsigt, at netop Esajas, som i den grad blev brugt som stor profet af Gud skriver:

Esajas 8, 19-22
Måske vil nogle sige til jer: „Prøv at spørge de clairvoyante til råds, dem der mumler og hvisker. Skal man ikke søge råd hos sine guder og adspørge de døde angående de levende, så man kan få vejledning og hjælp?” Men de, der siger sådan, famler i mørket. De kommer til at vandre modløse og sultne gennem landet. Hungersnøden vil gøre dem bitre, så de forbander både kongen og Gud. Hvad enten de spejder mod det høje eller ser sig omkring på jorden, er der kun modgang og håbløst mørke omkring dem.

…og igen lidt senere, skriver Esajas:

Esajas 19, 3-4
Landets ledere bliver modløse og forvirrede, så de ikke aner, hvad de skal stille op. De trygler deres afguder om visdom, de anråber de døde om indsigt ved hjælp af medier og clairvoyante. Men jeg vil udlevere Egypten til en streng og grusom herre,” siger Herren, den Almægtige.

Der skelnes altså virkelig meget, imellem den information vi får, når vi søger Gud, og så den information, man får fra en clairvoyant.

I Anden Krønikebog 33:6b og i Mikas bog 5:9-14 kan vi endda læse, hvordan det at opsøge ”spådom” faktisk fremkalder Guds vrede.

Anden Krønikebog 33:6b
Han var stærkt engageret i okkultisme, sort magi og spådomskunst, og han søgte kontakt med ånderne ved hjælp af medier og spiritisme. Han gjorde en masse ting, som fremkaldte Herrens vrede.

Mikas bog 5, 9-14
„Når dommen rammer jer,” siger Herren, „vil jeg gøre det af med alle jeres heste og tilintetgøre alle jeres stridsvogne. Jeg vil ødelægge jeres byer og nedbryde jeres fæstninger. Jeg river alle amuletter ud af jeres hænder og gør op med enhver form for spådomskunst. Jeg ødelægger jeres afgudsbilleder, slår alle jeres gudestatuer i stykker. Aldrig mere skal I tilbede de guder, som I selv har skabt. Jeg vil rykke jeres Asherapæle op og lægge jeres byer i ruiner. I min vrede vil jeg straffe ethvert folk, som ikke adlyder mig.”

 Men hvorfor bliver Gud så vred over, at man søger clairvoyanter (medier) om råd og visdom ind i fremtiden…? Det giver da ikke rigtig mening, at Gud skulle blive vred over det, når nu Gud selv er en ånd! …eller gør det? Jo, det giver fint mening, for Gud bliver netop vred, fordi han ønsker at beskytte os. Han ønsker KUN, vi skal vide dét, der opbygger os, og som vi er klar til, men da ALLE andre ”guder” og ”åndsmagter” end dem, der er sendt fra Jesus, kommer fra Djævlen, kan det umuligt være godt, at opsøge. Fakta er, at Satan generelt er en løgner, men han viser sig altid som en ”ulv i fåreklæder” – eller som en ekstremt smuk og hjælpende ”lysets engel”, men som i virkeligheden er bundrådden, mørk og ond lige under overfladen. Satan er og bliver ophavsmand til al løgn, splittelse, ondskab og had. Han giver med den ene hånd, hvis du søger råd hos ham, men han tager mere end det dobbelte tilbage med den anden hånd.  I Johannesevangeliet 10,10 siger Jesus om Satan: “Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg er kommet, for at de skal have liv, ja overflod af liv.«“.

Søger du råd hos en clairvoyant, betyder det altså, at du søger dit råd eller din information direkte fra Satan. Igennem det råd, vil clairvoyanten lægge et ”profeti” eller en forbandelse indover dit liv, som Gud slet ikke havde tiltænkt; for Satan vil altid modarbejde Guds ønske om fred og en god fremtid for dig. Jeremias 29, 11-14a siger: ”For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb. Når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer, når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne, sætter jer fri og giver jer fremgang.

Faktisk vil Gud i nogle tilfælde virkelig gerne vise os glimt ind i fremtiden, men ikke flere glimt end vi kan tåle, og kun dét, Han ønsker, vi skal vide; og dén viden, skal komme igennem intimt fællesskab med Jesus. Gud taler kun til os igennem et intimt forhold med Jesus – og gider man ikke at prioritere det intime fællesskab, prioriterer man heller ikke at lytte – og dermed er det selvvalgt, at man ingen svar får. Når man går til en clairvoyant i stedet for at søge sin viden hos Jesus / Helligånden, går det galt, og man bliver fyldt med løgn, ufred og ofte med frygt.

Vi læser faktisk i Det Nye Testamente, om en episode, hvor Jesus’ disciple driver en spådomsånd ud af en kvinde, og når der er tale om en ”uddrivelse”, kræver det også, at der er en dæmon tilstede, før den kan kastes ud. Spådomsånden er altså en udsending fra Satan – en løgnånd.

Apostlenes Gerninger 16,16-19
Da vi en dag var på vej ned til det sted ved floden, hvor de samledes til bøn, mødte vi en slavinde, der havde en spådomsånd i sig. Hendes herrer tjente mange penge på grund af hendes evne til at spå. Hun fulgte i hælene på os og råbte: „Disse mænd er den højeste Guds tjenere, og de er kommet for at forkynde jer vejen til frelse!”. Det gentog sig i mange dage, og til sidst blev det Paulus for meget. Han vendte sig om og talte direkte til dæmonen i hende: „Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn at forsvinde ud af hende!” I samme øjeblik forlod den hende. Hendes herrer blev vrede over, at de nu havde mistet deres indtægtskilde, så de greb fat i Paulus og Silas og slæbte dem for dommerne på byens torv.

Her i beretningen kan man måske hurtigt falde over, at det dæmonen siger igennem sit ”medie” (clairvoyanten), faktisk er rigtigt nok: ”Disse mænd er den højeste Guds tjenere, og de er kommet for at forkynde jer vejen til frelse!” – men så må spådommene jo også være sande..? Eller…? Ja, det kan de sagtens være, men problemet er, at Satan er mester i at blande løgn og sandheden for at forplumre det hele og skabe forvirring… Så måske kan man høre en spådom, hvor en del en den faktisk er 100% korrekt, men indimellem bliver der sagt en masse løgn, som kommer til at ligge som en forbandelse indover den, der søger råd. Lad mig give et eksempel… du er træt af din partner og søger råd hos en clairvoyant. Du vil nu først blive præsenteret for en masse sandheder, som clairvoyanten ikke kunne have vidst, uden at få hjælp fra det åndelige: Det skaber tillid, respekt og anerkendelse. Herefter får du måske at vide, du skal holde dig lagt væk fra din partner for … og her kommer løgnen så ind: ”I er ikke ment til at være sammen” eller ”Pludselig vil din partner skade dig, selvom du aldrig har oplevet det tidligere” eller bare generelt det modsatte af, hvad Gud ønsker for dit forhold. Og så kommer der et par sandheder mere, som gør, at du igen får tillid til det, du lige har fået spået. Så selvom noget af det, du fik fortalt, er en direkte løgn imod Guds sandhed, virker det så troværdigt, at du retter dig efter det – og ”profetien” går i opfyldelse.

En anden vigtig ting at skelne imellem, når det er kundskabsord fra Gud og ”spådomme” fra en clairvoyant er, at en clairvoyant har det som indtægtskilde, og tjener penge på det… men alle gode gaver fra Gud er faktisk gratis. Jesus siger fx i Matthæusevangeliet 10,8 ”Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet. Giv det for intet.”

I Matthæusevangeliet 7, 15-20 siger Jesus: ”Vogt jer for de falske profeter. De kommer forklædt som uskyldige får, men er i virkeligheden glubske ulve. Bedøm dem ud fra resultatet af deres handlinger, ligesom man bedømmer et træ ud fra dets frugter. Der vokser jo ikke vindruer på en tjørnebusk, og man finder ikke figner på en tidsel. Det er altid sådan, at et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ bærer dårlig frugt. Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårligt træ kan ikke bære god frugt. Ethvert frugttræ, der ikke bærer god frugt, bliver hugget om og brændt. Altså skal I bedømme dem ud fra deres frugter.”

Så hvis du har brug for vejledning i dit liv, så overvej, hvor du henter din vejledning fra… Skal det være fra Gud, som har skabt dig og som ønsker dig alt det bedste..? Eller skal det være fra Satan, som ønsker at ødelægge dit liv og sørge for, du IKKE får en relation med Jesus?


August 2018
Andreas Slot-Henriksen

Læs her, hvad det er der sker, når en clairvoyant tager kontakt til afdøde slægtning.

Mangler du information om et bestemt emne, så skriv et søgeord herunder… Måske kan du være heldig og finde noget relevant…

Categories

Vil du vide mere om Jesus..?

Se serien “Hvordan bliver jeg Kristen”, som tager dig igennem de mest fundamentale ting om, hvad det vil sige at være en Kristen – altså at være “efterfølger af Jesus Kristus”.

Birte og Andreas Slot-Henriksen underviser her om den okkulte “New Age verden” og beskriver endvidere, hvordan Yoga hænger uløseligt sammen med det okkulte.

Lysets træ – men uden frugter