Udfrielse

…udfrielse fra dæmoner i Jesu Kristi navn!

Du har sikkert hørt om det fra film osv.: Djævleuddrivelse / Satan-uddrivelse / uddrivelse af spøgelser – også kaldet eksorcisme eller udrenselse (græsk: ἐξορκισμός, exorkismos “besværgelse”, af exorkizein “forbande”, af ex- og horkos “ed”), også kaldet djævel).

At bruge sit liv som en aktiv discipel af Jesus Kristus, Guds eneste søn, indebærer også at kaste dæmoner ud. Det lyder nok som en adventure story eller et eventyr i bedste Harry Potter stil. …og det er det vel også, dog med den forskel, at det her er virkelighed og ikke fiktion. Den åndelige verden er ligeså virkelig, som at du sidder og læser denne tekst lige nu.

Der er flere former for djævleuddrivelse. Det kan enten være uddrivelse fra en person, som er besat, eller fra et hjemsøgt hus, hvor uforklarlige fænomener opstår. Det kan f.eks. være lyde, ting der uforklarligt bliver flyttet rundt på eller ting, der bogstavligt bliver kastet rundt – I folkemunde også kendt som påvirkning af et spøgelse eller af en poltergeist (kommer fra tysk, af “poltern = at larme” og “Geist = ånd”.

I forbindelse med besættelse af en person, ser man det typisk som “uforklarlige fysiske sygsomme” (f.eks. udefinerbare smerter, fibromyalgi osv), almindelig diagnosticerede sygdomme eller som psykiske lidelser som angst, frygt, ukontrollerbar vrede og depression, skizofreni, stemmer i hovedet og ukontrollerbare selvmordstanker mv.!

Mange vil nu sige…. “Almindelig fysisk sygdom, er det en ånd?” Det vil jeg næsten lade dig selv bedømme, når du læser i Bibelen fra Lukasevangeliet kapitel 13 vers 10-13:

“Mens Jesus en sabbatsdag sad og underviste i en synagoge, lagde han blandt de tilstedeværende mærke til en kvinde, som på grund af en sygdomsånd havde været krumbøjet og ude af stand til at rette sig op i 18 år. Han kaldte hende frem og sagde: »Du er helbredt for din sygdom.« Derefter lagde han hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og lovpriste og takkede Gud.”

I min logiske menneskelige forstand, ville jeg mene, at en krumbøjet ryg sagtens kunne opstå pga. knogleskørhed eller alm. sammenfalden ryg. Det er også muligt, men, hvad er årsagen til denne tilstand? Det er ret tydeligt, der her er tale om en ånd, der bor i kvinden. Det betyder ikke, at hun ellers bevidst har været påvirket af ånden i det daglige, men den ødelagde hendes ryg. Jesus kaster ånden ud, og straks kan hun rette sig op. Jeg ser ofte selv sådanne helbredelser/uddrivelser, hvor en ånd kastes ud, og en fysisk sygdom eller en psykisk lidelse forsvinder.

Det interessante er, at de sidste ord Jesus sagde til os troende, inden han tog op til sin far, Gud, er ret vigtigte. Når det endda er det sidste han siger, må det jo have en ret stor vægt. Der står i Markusevangeliet kapitel 16 vers 15-18:

“Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling: »Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror: med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud, de skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.«”

Vær også OBS på, at Bibelen klart siger, at man ikke kan uddrive ondt, med ondt – da det jo vil ødelægge den ondes rige. Healere, clairvoyanter osv. arbejder med åndsmagter, som IKKE er Bibelens Jesus Kristus / Helligånden. Mange i denne verden tror heller ikke på, at djævlen eksisterer og at man derfor kan være “besat”. De kalder alt for “det guddommelige”, fordi de ikke kender bedre. Så det kan IKKE anbefales at opsøge disse mennesker mhp. udfrielse af en dæmon. Tag i stedet fat i en kristen, der kender sin identitet i Jesus Kristus, som vil hjælpe dig…!

Hvordan foregår en djævleuddrivelse fra en person?

Det er meget forskelligt, hvordan det foregår. Er der tale om en uddrivelse fra en person, kan det være nok at lægge hånden på vedkomne og bede en kort bøn. Andre gange kan det tage længere tid. Nogle gange mærker personen intet, når man beder – og andre gange manifesterer dæmonen sig kraftigt i form af lyde, rysten, opkast, fråde osv.! Det kan man aldrig vide, inden man går i gang. Når først dæmonen er væk, vil vedkomne føle lethed / frihed.

Enhver dæmon hænger sig fast i personens synd – altså det, man har gjort forkert jf. Bibelen. Det kan være indtagelse af stoffer, seksuel synd, utilgivelighed osv.! Hvis man er villig til at bekende sin synd, slipper dæmonen langt hurtigere, end ellers. Er man ikke villig til at bekende det man har gjort forkert, ses det til tider, at dæmonen ikke slipper.

Jakobsbrevet 5
v15 Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. v16 Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.

Kan man kun have én ånd i sig?

Det enkle svar er nej. Man kan sagtens have flere ånder i sig. I stedet for at beskrive det, er her to korte passager fra Bibelen, hvor du selv kan læse to eksempler.

Lukasevangeliet kapitel 8 vers 2
I den følgende tid fortsatte Jesus sin vandring. Han gik fra by til by og fra landsby til landsby for at forkynde Guds ord og fortælle de gode nyheder om Guds rige. De 12 disciple var med og desuden nogle kvinder, som han havde befriet fra onde ånder og helbredt for forskellige sygdomme. Blandt dem var Maria Magdalene, af hvem Jesus havde uddrevet syv dæmoner

Lukasevangeliet kapitel 8 vers 30
De (red.: disciplene og Jesus) sejlede nu videre ind imod gadarenernes egn, som ligger over for Galilæa. Da Jesus steg i land, kom en mand fra landsbyen løbende hen imod ham. Han var besat af onde ånder, og i lang tid havde han flakket hjemløs om uden tøj på. Han holdt til i klippehulerne, hvor man begravede de døde. Han faldt nu på knæ foran Jesus, og Jesus befalede den onde ånd at fare ud af ham. Men han skreg op: »Lad mig være i fred, Jesus, du den almægtige Guds Søn! Jeg beder dig om ikke at pine mig!« Mange gange havde ånden slæbt af sted med den stakkels mand. Man havde lænket ham med jernkæder på hænder og fødder og holdt ham bevogtet, men hver gang havde han revet sig løs og var af den onde ånd blevet drevet ud i ødemarken. »Hvad er dit navn?« spurgte Jesus. »Legion!« (red.: legion betyder 30) råbte manden, for han var besat af en mængde dæmoner. De begyndte nu at bønfalde Jesus om ikke at jage dem ned i afgrundens mørke. Der gik en flok svin og rodede efter føde på toppen af en skrænt i nærheden, og dæmonerne bad om lov til at fare i svinene. I samme øjeblik Jesus gav dem lov, fór de ud af manden og ind i svinene, og hele svineflokken styrtede ned ad skrænten og ud i søen, hvor de druknede.

Hvordan skal man forholde sig efter en udfrielse?

En udfrielse er ikke bare “for sjov”. Man skal virkelig overveje, hvad man vil med sit liv. Man kan nemlig sagtens blive sat fri fra en ond ånd, men hvis man efterfølgende ikke vil tage imod Jesus Kristus som Herre i sit liv, kan man risikere, at ens tilstand går “Fra det onde til det værre”…..og hvorfor siger jeg nu det? Jesus beskriver det faktisk selv rigtig godt her:

Lukasevangeliet kapitel 11 vers 24-26
Når en ond ånd er drevet ud af et menneske, strejfer den omkring i ørkenen for at finde et sted, hvor den kan slå sig ned. Når den ikke finder noget, siger den til sig selv: ‘Jeg må hellere vende tilbage til det »hus«, jeg kom fra.’ Når den vender tilbage, finder den huset rengjort og sat fint i stand. Så går den ud og finder syv andre ånder, værre end den selv, og de flytter alle ind i det ledige hus. Da bliver det sidste værre end det første for det menneske.«

Ovenstående betyder altså, at hvis du blive sat fri, og ikke sætter Gud / Jesus Kristus ind i “huset” – altså ind i dig selv, kan du risikere, ånden samt syv andre kommer tilbage, og at din tilstand derfor bliver værre, end før. Så derfor bør du seriøst overveje, om det ikke er tid til at tage imod Jesus Kristus i dit liv og aktiv følge ham!
Læs her, hvem Jesus er, og hvordan du kan vælge ham som Herre i dit liv.
Har du en person eller et hus, du vil have uddrevet fra, er det GRATIS hos os! Eneste omkostninger kan blive evt. transport.


Andreas Slot-Henriksen
Februar 2014