Parforhold mellem en troende kristen og en ikke-troende.

– hvad siger Guds ord om at indgå ægteskab mellem en troende kristen og en ikke-troende?

Er det okay at indgå et parforhold mellem en brændende troende kristen og en ikke-troende?

Jeg vil prøve at gøre mine egne ord ret korte her – men med en del henvisninger til Guds ord, da de jo skal være vores rettesnor. Alle skriftstederne herfra, er taget fra 6. udgave af ”Bibelen på Hverdagsdansk”.

Der her er primært skrevet til dig, der overvejer at indgå i et parforhold – det er ikke til dig, som er blevet kristen midt i et ægteskab, hvor ingen af jer var troende i forvejen (så skal du i stedet læse 1. Korinterbrev 7 12-16, som beskriver netop dette scenarie).

For det første…. Et ægteskab i sig selv er jo godt og sundt! Paulus opfordrer os faktisk til at blive gift, hvis vi ikke kan leve alene til ære for Gud – og Gud har jo også skabt os som mand og kvinde, netop for at vi skal finde sammen og få børn.

Det er vigtigt at forstå, at når man indgår et ægteskab, bliver man ét med hinanden. Man er ikke ”bare sig selv” længere, men åndeligt er man forbundet med hinanden – og man har enorme forpligtigelser til sin ægtefælde og skal derfor også underordne sig hinanden.

Efeserne 5:28-33
En mand bør have samme opofrende omsorg for sin kone, som han har for sig selv. For det en mand gør imod sin kone, gør han i virkeligheden imod sig selv. De er jo ét! Ingen bekæmper vel sit eget legeme? Nej, vi passer godt på vores legeme. På samme måde passer Kristus godt på os, der er hans menighed og udgør hans legeme, for som Skriften siger: „Derfor skal en mand forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone, og de to skal blive ét.” Der ligger en dybere mening skjult her. Det handler nemlig også om forholdet mellem Kristus og menigheden. Det gælder altså for jer mænd, at hver eneste af jer skal have lige så meget omsorg for sin kone, som han har for sig selv, og konen skal have respekt for sin mand.

Jf. Bibelen, er et ægteskab indgået, når man har fået et ”ægtebrev” / vielsesattest og har haft sex med hinanden. Sex udenfor ægteskabet er bibelsk forkert/synd!

Men…. Må en kristen og en ikke-kristen jf. Bibelen danne par/ægteskab?

Egentlig er det utrolig simpelt af svare på… Når ægteskabet indgås mellem en troende og en ikke-troende, og de to bliver ”ét”, skal den troende altså underordne sig den ikke-troende i alt… Den troende skal ære og respektere den ikke-troende… Men hvis du brænder for Jesus og er troende i hjertet – og du ikke vil give afkald på din tro – hvordan kan du så underordne dig et menneske, som ikke brændende tror på Jesus og som ikke vil underordne sig Jesus Kristus??? Kan det lade sig gøre…?

Hvis DU brænder for Jesus, er du ifølge Bibelens egne ord varm. Hvis den anden part ikke tror på Jesus, er personen kold! Så bliver “regnestykket” varm + kold = lunken.

Bibelen siger om lunkenhed (Her er det Jesus, der taler):

Johannes’ Åbenbaring 3:16-19
Men fordi du er som lunkent vand, har jeg til hensigt at spytte dig ud. Du siger, at du er rig, har alt og ikke trænger til noget. Men du er ikke klar over, at du er elendig og ynkværdig, fattig, blind og nøgen. Derfor råder jeg dig til at købe det ædle guld hos mig, for så bliver du rig. Køb den hvide klædning hos mig, så du ikke skal gå nøgen og skamfuld omkring. Køb også salve til dine øjne, så du kan få øjnene op for sandheden. Dem, jeg holder af, irettesætter jeg. Jeg opdrager dem. Tag derfor afstand fra din lunkenhed og bliv brændende i din iver.
Hør! Jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Dem, der vinder sejr, vil jeg gøre til mine medregenter, akkurat som jeg selv vandt sejr og nu sidder på tronen ved siden af min Far.
Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne.”

Samtidig… der står flere steder i Bibelen, at man i ægteskabet bliver ét… men samtidig står der også, at vi skal ”gøre os til ét med det gode / med Jesus”.

Her handler det om vores relation med Jesus:

Romerne 12:9-12
Kærligheden skal være ægte. Tag afstand fra det onde, og gør jer til ét med det gode. Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt. Bliv ikke sløve. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, I har fået. Hold ud, når I møder modstand. Bliv ved med at bede.

Romerne 13:14
Nej, I skal gøre jer til ét med Herren Jesus Kristus i den måde, I lever på. Lad jer ikke rive med af de gamle, syndige tanker og vaner.

Disciplene, som helhjertet havde valgt Jesus – og ofret ALT for ham (de gik ikke på kompromis) – får her forklaret, hvordan de nu er ét med Jesus.

Johannes 14:20
Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom jeg er ét med jer.

Så igen… hvis vi skal gøre os til ét med Jesus, og hvis vi samtidig vil gøre os til ét med et andet menneske, vil det også kræve, at det andet mennesker er ét med Jesus…. Ellers konflikter det. Men er det nu min egen udlægningen…?? Nej, det står faktisk sort på hvidt i Bibelen.

2. Korinterbrev 6 14-18
Gør jer ikke til ét med de vantro. Kan godhed og ondskab arbejde sammen? Kan lys og mørke danne team? Kan Kristus og Djævelen trække i samme retning? Kan en troende og en ikke-troende være sammen om at tjene Herren? Er der plads til afguder i Guds tempel? I er jo Guds tempel, den levende Guds bolig, som han selv har udtrykt det:
„Jeg vil bo hos dem og vandre rundt iblandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.”
Derfor sagde han også:
„Gå væk fra dem. Skil jer ud fra dem. Rør ikke noget urent.”
Og den øverste Gud siger:
„Jeg vil tage imod jer og være som en Far for jer. I skal være mine sønner og døtre.”

Så konklusionen må være, at en kristen og en ikke-kristen ikke kan danne par. Gør man det alligevel, fordi følelserne styrer mere end Guds ord, vil man generelt se, at den kristne falder fra – eller mister sin brand for Jesus. Man kan ikke tage noget glohed og brændende jern, lægge det i sneen, og så forvente, at det altid forbliver varmt. Det er naivt at tro – og utallige eksempler har vist, at det aldrig kommer til at lykkes.

Jamen…. kærlighed kan da aldrig være forkert? Gud ér jo netop kærlighed…!?!? Præcis…! Gud ér kærlighed og netop derfor vil han det BEDSTE for dig – ALTID. Han vil nemlig DIG… Derfor skabte han dig. Et eksempel: Hvis et barn spiser 15 slikkepinde om dagen – fordi barnet har kærlighed til det søde, og fordi det smager godt, betyder det jo ikke, at barnet skal have lov. Du ved, at det skader kroppen på mange måder – og du ved, det giver huller i tænderne, som i yderste konsekvens kan betyde rodbehandlinger, betændelse og måske i sidste ende et gebis – samt sukkersyge og meget andet skrammel. Du ved, hvad der er bedst for barnet…! På samme måde ved Gud, hvad der er bedst for DIG. Netop derfor har han sat nogle retningsliner til dig…. Du vælge selv, om du vil følge dem, men gør du ikke, får det konsekvenser. Ligesom barnet selv vælger om han/hun vil spise 15 slikkepinde om dagen, når vedkomne er flyttet hjemmefra… men det får stadig konsekvenser!

– og nej – glem illusionen om, at den ikke-kristne nok engang skal give sit liv til Jesus, når I har været sammen længe nok! Det kommer næsten aldrig til at ske. Husk, som Bibelen skriver:

Efeserne 6
Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. Ifør jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.

Satan ønsker af hele sit kolde hjerte at få dig væk fra Gud – om han så skal bruge ”kærlighed” og følelser, er han ligeglad… bare du får slukket din brand til Jesus, er Satan glad.

Hvis du har fundet dig en ikke-kristen partner, føler du dig sikkert fordømt lige nu – og du føler sikkert, at alle er hårde imod dig…. Måske har du også følelsen af, din partner er den eneste, der nogensinde vil komme til at elske dig, så det hele handler om, at alle andre ikke forstår dig…! Lad mig vende ”bøtten på hovedet”… Hvor meget betyder Jesus egentlig for dig..? Vil du ofre alt for ham, så han kan give dig alt det, du reelt har brug for? Vil du lade Jesus, gør dig HEL…? Vil du for HANS skyld lade dig vejlede og retlede for ikke at falde i fristelse og gøre noget dumt?

– føler du dig fordømt i det her, så bør du give slip på ALT og KUN søge Gud… gør det intenst!!! Du skal ikke gøre det for at få svar, men for at søge Jesus, for dén han er. Så får du de svar, du har brug for – uden at bede om dem.

Når jeg snakker med folk om de her ting, er det IKKE for at fordømme, men for at vejlede og retlede…. For at hjælpe folk til ikke at snuble og for at hjælpe dem til ikke at gøre noget virkelig dumt, som aldrig kan trækkes tilbage…. Har du én gang truffet valget om at ”gifte din tro bort”, kan du ikke lave det om.

Ordsprogene 13:13
Den, der ikke vil vejledes, må bøde for sin dumhed, den, der tager imod råd, får sin belønning.

Ordsprogene 13:18
Den, der ikke vil vejledes, ender i fattigdom og skam, den, der accepterer at blive irettesat, opnår hæder og ære.

Husk! Finder du sammen med en ikke-kristen partner, har du Bibelsk ikke ret til at blive skilt igen. Din ikke-kristne partner, er fri til at gå – men du… du har selv valgt og skal derfor blive! Så lad Guds ord råde dig – og tag imod den omsorg fra andre kristne, som du nok desværre oplever som fordømmelse…. Forhold dig i stedet til, hvorfor du føler dig fordømt – om det faktisk er fordi, du går imod Guds ønsker og planer for dit liv?? Han vil jo aldrig kunne bruge dig i tjenesten som forbillede for andre, når du aktivt vælger at gå imod Hans vilje.

Finder du derimod en kristen partner, bliver dit ægteskab bundet af tre snore, der holder ægteskabet sammen: Dig, din ægtefælle og Jesus… men finder du dig en ikke-kristen partner, bliver dit forhold bundet af to forskellige reb, der trækker dig hver sin vej…. Du bliver trukket midt over og dør såret i det – eller er nødt til at vælge side 100%. Som Bibelen så klart siger:

Jakob 4:8
Hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer. Bed om tilgivelse for jeres onde handlinger. Og I, der står med et ben i hver lejr, I skal indvi jeres liv helt til Gud.

Jakob 1:6-8
Men I skal bede i tro uden at tvivle. For hvis I vakler i jeres tillid til Gud, er I som havets bølger, der kastes frem og tilbage af stormen, eller som en, der står med et ben i hver lejr og går skiftevis i den ene og den anden retning. Beder I på den måde, kan I ikke regne med at få noget fra Herren.

Her til slut vil jeg virkelig anbefale dig at læse hele 1. Johannes’ brev kapitel 2 – og vær åben for, hvilken vej Gud ønsker, du skal gå i dit liv – hvordan du skal ”blive i lyset” og være ”det salt, som ikke mister sin kraft”. Men her er lige et enkelt udvalgt vers:

1 Johannes 2 15-17
Elsk ikke denne verden eller det, der findes i verden. Hvis du elsker verden, kan du ikke samtidig elske Gud. Alt, hvad der hører denne verden til: fysisk begær, misundelse og pral med materiel rigdom, er ikke fra Faderen, men fra verden. Denne verden og alt, hvad den tilbyder, er på vej mod sin undergang. Men de, der gør Guds vilje, vil leve til evig tid.

Det her er ikke skrevet for at fordømme dig, der står midt i dit valg…. Det er retledning og en vejledning, for at du skal blive på den rigtige vej og tage imod Guds ønsker og velsignelser for dit liv. Det er også skrevet for, at du skal få øjnene op for, hvad Guds ord siger om de her ting.

Efeserne 5 14
…for det er lyset, der gør, at man kan se tingene, som de i virkeligheden er. Derfor siger vi: „Vågn op, du, som går rundt i søvne! Rejs dig op fra de åndeligt døde, så vil Kristus blive dit lys.”

Husk!! Kort og kontant bliver det et valg imellem et ægteskab tæt på Gud, hvor Han får førstepladsen i dit liv – eller et ægteskab, hvor Gud får mindre og mindre plads i dit liv…! Alternativt vil du stadig vælge Gud, men så vil din partner virkelig føle sig svigtet – og jeres parforhold vil langt fra være, hvad nogen af jer drømte om.

Hvor er DIT hjerte mit i det hele? I lyset hos Gud? Eller i verden uden Gud..? Hvad betyder mest? Gud eller….?

…og HVIS Jesus skal have førstepladsen i dit liv, hvordan vil det så gå længden, hvis du ikke kan dele din tro og dit hjerte, med din partner…? Som par har man brug for at dele liv med hinanden – ellers vokser man ganske enkelt hver sin vej!

Det rigtige valg er tit svært! Men DU skal leve med DIT valg RESTEN af dit liv…! Et BINDENDE valg!

Andreas Slot-Henriksen
Januar 2018