Discipeldag d. 28. maj 2022

…kom og væ’r med til at netværke!